×
  1. Головна
  2. Акції
  3. Офіційні правила рекламної ...

Офіційні правила рекламної акції «Час подарунків від "Вчасно"»

Цими Офіційними правилами (надалі — Правила) рекламної акції «Час подарунків від "Вчасно"» (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Переможців Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.

Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття Учасником всіх умов цих Правил.

 

1. Визначення термінів та території проведення

1.1 Організатор акції (Організатор) - організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код 41231992, адреса  02121, м. Київ, Харьківське шосе, 201/203, корпус 1-А, літ. «А», кім. 604).

1.2 Офіційна сторінка Акції - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет – адресою prom.vchasno.ua. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції.

1.3. Партнер Акції - Товариств з обмеженою відповідальністю “УАПРОМ” (ідентифікаційний код 36507036, адреса 02121, м.Київ, Харківське шосе, 201-203, корпус А-2, літера Ф), який є власником маркетплейсу PROM.UA що знаходиться в мережі Інтернет за посиланням prom.ua.

1.4 Період проведення Акції - з 09:00 год 12.11.2018 року до 23:00 год 31.12.2018 року за київським часом.

1.5. Промоційний код, промокод - набір символів, які необхідно ввести Учаснику Акції у відповідне поле в Сервісі і який дає змогу ідентифікувати Учасника, як такого, що відповідає умовам цих Правил.

1.6 Сервіс (Сервіс електронного документообігу) “ВЧАСНО” - програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів документообігу між користувачами та іншими зареєстрованими учасниками документообігу та передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання електронних документів онлайн за посиланням vchasno.ua. Власником Сервісу “ВЧАСНО” є Організатор.

1.7 Територія проведення Акції - Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.8 Учасник Акції - особа, яка відповідає вимогам цих Правил, яка виконала всі умови, встановлені цими Правилами. Учасниками можуть бути лише клієнти (користувачі) маркетпелйсу PROM.UA, які мають відповідний промоційний код, незареєстровані користувачі електронного Сервісу електронного документообігу “Вчасно” в попередні періоди.

–––––––––––––––––––––––––

за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Виконавця, Організатора та/або Технічного партнера гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Заохочень Переможцям Акції за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Заохочень Акції в таких населених пунктах, або якщо такі Переможці вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Переможці Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Заохочення у спосіб та місці погодженому із Організатором/Виконавцем Акції.

 

2. Мета проведення Акції

2.1 Метою проведення Акції є залучення нових користувачів, що є користувачами PROM.UA, та підвищення лояльності новозареєстрованих користувачів до послуг, які надаються користувачам Сервісу “ВЧАСНО” на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

3. Предмет Акції

3.1 Предметом проведення Акції є надання:

новозареєстрованим користувачам PROM.UA необмеженої кількості відправленнь електронних документів для тестування продукту протягом 2 (двох) місяців в період з  01.01.2019 по 28.02.2019;

3.2  Для цілей цих Правил:

(І) новозареєстрованими користувачами Сервісу “ВЧАСНО” є користувачі, які станом на 12 листопада 2018 року або не пройшли активації свого облікового запису, або не мають Особистого кабінету в Сервісі “ВЧАСНО”. Ідентифікація існуючого Особистого кабінету в Сервісі “ВЧАСНО” відбувається за індивідуальним кодом платника податків та/або за кодом в Єдиному реєстрі державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.  Учасники Акції.

4.1 Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

4.1.1  дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

4.1.2  свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

4.1.3  не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

4.1.4  вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах, а також під час реєстрації в Сервісі “ВЧАСНО”.

4.2 Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

 

5.  Умови участі в Акції

5.1 Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:

  • не мати досвіду платного користування Сервісом та/або зареєстрованого Особистого кабінету в Сервісі “ВЧАСНО”;

  • в випадку відсутності зареєстрованого аккаунта - зареєструватись в Сервісі “ВЧАСНО” шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми. При цьому, користувач набуває статусу зареєстрованого учасника документообігу виключно за умови наявності в нього дійсного посиленого сертифікату ключа ЕЦП.

  • При реєстрації вказати у відповідному полі акційний промокод . Зазначений промокод опублікований на офіційній сторінці Акції (prom.vchasno.ua). Посилання на офіційну сторінку Акції користувачі PROM.UA можуть отримати різними шляхами - поштова розсилка за базою клієнтів Партнера акції, повідомлення в особистому кабінеті користувача PROM.UA і т.д. Надання такого посилання користувачам PROM.UA здійснюється Партнером акції за допомогою доступних йому інструментів інформування.

5.2 До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, які здійснили дії, що не відповідають умовам цих Правил, а також учасники, які є вже мали досвід платного користування послугами Сервісу “ВЧАСНО”.

 

6. Переваги Акції та їх порядок отримання

6.1 Перевагами акції є можливість отримання необмеженої кількості відправлень електронних документів для тестування продукту протягом 2 (двох) місяців в період з  01.01.2019 по 28.02.2019 в Особистому кабінеті новозареєстрованого Користувача.

6.2 Тестовий період, протягом якого може бути використана можливість тестування відправки електронних документів становить 2 (два) місяці з 01.01.2019  по 28.02.2019. По закінченню тестового періоду Учасник втрачає право на додатково отримані доступи, однак може перейти на загальні умови користування Сервісом “ВЧАСНО”, як це передбачено в договорі-оферті, яка розміщена за посиланням vchasno.ua/public-offer.

6.3 Відповідальність Організатора обмежується періодом надання доступу до відправки документів, по яким було прийнято рішення Організатора.

6.4 Право на участь у отриманні Заохочення мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 5 цих Правил.

6.5 Визначення Учасників, які отримують визначений період доступу до відправки документів відбувається за рішенням Організатора та не потребує додаткового оформлення результатів.

6.6 Акційні послуги протягом акційного періоду в Сервісі “ВЧАСНО” не може бути використана на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.). Також Заохочення не може бути надіслано за адресами на території України, де внаслідок ведення бойових дій або антитерористичних операцій не надаються кур’єрські послуги організації, з якою співпрацює Виконавець в рамках даної Акції або відсутнє відповідне відділення. В такому випадку Переможцю необхідно буде вказати іншу, можливу для доставки, адресу, або забрати Заохочення у погоджені строки за місцем розташування Виконавця.

6.7 Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником акційного періоду доступу до використання Сервісу “ВЧАСНО”.

6.8 Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати акційний період доступу для відправки електронних документів.  

6.9 Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників використати можливість відправки документів протягом акційного та тестового періоду.

6.10 Повернення отриманого тестового періоду користування послугою Виконавця відповідно до цього розділу Правил грошовими коштами не відбувається..

 

7. Додаткові умови:

7.1 Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання акційної кількості документів в Сервісі “ВЧАСНО”, здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.

7.2 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор акції залишає за собою. Таке рішення Організатора акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.3 Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.4 Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.