×
  1. Головна
  2. Акції
  3. Акція "Чорна п'ятниця"

Акція "Чорна п'ятниця"

Офіційні правила рекламної акції «Чорна п’ятниця»

Цими Офіційними правилами (надалі — Правила) рекламної акції «Чорна п’ятниця» (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Переможців Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.

Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття Учасником всіх умов цих Правил.

 

1. Визначення термінів та території проведення

1.1 Організатор акції (Організатор) - організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код 41231992, адреса  02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, корпус 1А, літ. «Ф», кім. 604).

1.2 Офіційна сторінка Акції - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет – адресою http://support.vchasno.com.ua/documents/. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції.

1.3 Період проведення Акції - з 00:00 год 23 листопада 2018 року до 23:59 год 23 листопада 2018 року за київським часом..

1.4 Заохочення – акційні відправлення (отримання) документів, які зараховуються на бонусний рахунок та надають можливість Учаснику Акції безкоштовно здійснювати відправлення (отримання) документів в Сервісі “ВЧАСНО” з метою ознайомлення з властивостями та можливостями Сервісу “ВЧАСНО”, а також підвищення лояльності існуючих клієнтів, що є рекламою послуг Організатора в розумінні чинного законодавства України.

 

1.5 Сервіс (Сервіс електронного документообігу) “ВЧАСНО” - програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів документообігу між користувачами та іншими зареєстрованими учасниками документообігу та передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання електронних документів онлайн за посиланням vchasno.ua. Власником Сервісу “ВЧАСНО” є Організатор.

1.6 Територія проведення Акції - Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.7 Учасник Акції - особа, яка відповідає вимогам цих Правил, виконала всі умови, встановлені цими Правилами та є зареєстрованим користувачем Сервісу “ВЧАСНО” (здійснила активацію свого облікового запису та має зареєстрований особистий кабінет в Сервісі “ВЧАСНО”).

–––––––––––––––––––––––––

за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції та виконання її умов в цих регіонах.

 

2. Мета проведення Акції

2.1 Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг, що надаються Організатором, залучення нових користувачів та підвищення лояльності діючих користувачів до послуг, які надаються користувачам Сервісу “ВЧАСНО” на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

 

3. Предмет Акції

3.1 Предметом проведення Акції є надання можливості придбати обрану Учасником акції кількість відправлень (отримань) документів та отримати в якості Заохочення подвійну кількість додаткового до оплаченої кількості документів,  які зараховуються на бонусний рахунок та надають можливість Учаснику Акції безкоштовно здійснювати відправлення (отримання) документів в Сервісі “ВЧАСНО”  


 

4.  Учасники Акції.

4.1 Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

4.1.1  дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

4.1.2  свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

4.1.3  не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

4.1.4  вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах, а також під час реєстрації в Сервісі “ВЧАСНО”.

4.2 Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

 

5.  Умови участі в Акції

5.1 Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, особа (користувач)  має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:

5.1.1. у випадку відсутності облікового запису (особистого кабінету) в Сервісі “ВЧАСНО” - зареєструватись шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми. При цьому, користувач набуває статусу зареєстрованого учасника документообігу виключно за умови наявності в нього дійсного посиленого сертифікату ключа кваліфікованого електронного підпису;5.1.2. запросити рахунок на оплату необхідної кількості документів для відправлення (отримання) через Сервіс “ВЧАСНО” звернувшись за контактами, вказанами на офіційному сайті: vchasno.ua або сформувати рахунок особисто за посиланням: https://vchasno.ua/bill-generation;5.1.3. здійснити оплату рахунку з 00:00 год 23 листопада 2018 року до 23:59 год 23 листопада 2018 року за київським часом..

5.2 До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, які здійснили дії, що не відповідають умовам цих Правил.

 

6. Використання Заохочення Акції

6.1 Акційні відправлення (отримання) документів, що є Заохоченнями в Акції та становлять подвійну кількість додатково до оплаченої кількості доступів до документів придбаних протягом Періоду дії Акції зараховуються на бонусний рахунок в Особистому кабінеті Користувача та надають можливість Учаснику Акції безкоштовно здійснювати відправлення (отримання) документів в Сервісі “ВЧАСНО”.

 

6.2 Заохочення будуть нараховані з з 00:00 год 26 листопада 2018 року до 23:59 год 26 листопада 2018 року за київським часом і будуть дійсні до 23:59 26 лютого 2019 року, після чого будуть автоматично списані з особистого бонусного рахунку Учасника Акції.

6.3 Відповідальність Організатора обмежується періодом надання доступу до відправки (отриманню) документів, по яким було прийнято рішення Організатора.

6.4 Право на участь у отриманні Заохочення мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 5 цих Правил.

6.5 Визначення Учасників, які отримують Заохочення відбувається за рішенням Організатора та не потребує додаткового оформлення результатів.

6.6 Акційні послуги протягом Періоду проведення Акції в Сервісі “ВЧАСНО” не можуть бути надані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).

6.7 Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення та можливості його використання в Сервісі “ВЧАСНО”.

6.8 Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Заохочення та можливості його використання для відправки електронних документів.  

6.9 Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників використати можливість отримання Заохочення протягом періоду проведення Акції.

6.10 Повернення та обмін отриманого Заохочення на грошові кошти не відбувається.

 

7. Додаткові умови:

7.1 Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання акційної кількості документів в Сервісі “ВЧАСНО”, здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.

7.2 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор акції залишає за собою. Таке рішення Організатора акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.3 Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.4 Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.